Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học và THCS Phương Công

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsphuongcong@edu.viettel.vn